Theses proposals

.

This is a shortlist of ”ICT + sustainability” bachelors’ and masters’ theses proposals that have been formulated by members of the KTH/MID sustainability team (MID4S) or by an organisation that have been in contact with us. Some of the proposals are linked to blog post that further describes the proposal. Do not be afraid to chose an ”older” proposal – your first task would however be to update the proposal should it be needed.

If you are a KTH student, please get in touch with the contact person(s) for the specific proposal or get in touch with Daniel Pargman and Elina Eriksson if you are interested in/have similar ideas and are looking for a supervisor!

You are of course also welcome to get in touch with us if you have ideas of your own about a thesis in the intersection of ICT/HCI and sustainability. Other sources of inspiration could for example be our team blog , thesis projects from previous years or Daniel’s personal academic blog.

———– The proposals shortlist ———–

Master thesis at Ericsson – The sustainability of ICT in food production

This project will focus on the sustainability impacts of the use of ICT in food production, mainly focusing on the agriculture and fishery sectors. The main task would be to perform a literature review on existing and coming ICT based solutions for these sectors and to quantify their impacts. Potentially, the project could also include a more detailed case study of (a) selected solution(s).

The key focus will be on climate change and materials efficiency, but a broader range of impacts will also fall within the scope of the study

For more information and application see Ericsson advertisement.


Exjobb på Naturvårdsverket: Vad krävs för att miljöinformation ska bidra till att lösa miljöproblem?

Regeringen ser miljöinformation som en strategisk resurs i samhället för såväl företag, individ som myndighet. Naturvårdsverket har ett uppdrag av regeringen, Digitalt först – smartare miljöinformation, som syftar till att förbättra tillgängliggörandet av miljöinformation. För att detta ska vara meningsfullt måste hela miljöinformationskedjan fungera. I detta ligger att samla in, bearbeta, analysera, förklara, presentera och sprida miljöinformation.

Ett område där medborgare kan engagera sig med hjälp av digitala verktyg och bidra i miljöarbetet är via insamling av miljödata – participatory monitoring (och är ofta inkluderad i det som kallas Citizen Science). Olika communities och medborgardrivna initiativ har växt fram. Tekniken har utvecklats och inneburit nya möjligheter till datafångst och (egna) analyser.

Vilka exempel på pågående eller avslutade initiativ finns där crowd-source:ad miljödata har används tillsammans med traditionellt insamlad miljöövervakningsdata? (vilket innebär att data regelbundet hämtas in från ett etablerade provtagningsplatser i ett förutbestämt mätsystem.) Vilka är erfarenheterna från dessa initiativ? Vad gjorde att medborgarna valde att delta? Har dessa miljöinriktade initiativ skapat ökat engagemang, aktiviteter och innovation i lokalsamhället som exempelvis i skolor och bostadsområden? Hur? 

Vänligen kontakta Marie Denward (Marie.Denward@Naturvardsverket.se, 076 115 16 52) för mer information


UX-koncept för AI-tjänster inom vården med företaget Doctrin

Om Doctrin:
Vi är ett nystartat och snabbväxande bolag vars uttalade mål är att radikalt förbättra sjukvården. Detta vill vi göra genom att intelligent digitalisera patientresan. Vårt expertsystem för automatisk insamling av patienters sökorsak, symptom och sjukdomshistoria är i absolut världsklass, och vår plattform för digitala vårdkontakter används redan idag av Sveriges största privata vårdgivare. På 18 månader har vi gått ifrån första idé till över 20 anställda som sitter i egna lokaler på Sturegatan i Stockholm. Vi är en blandning av läkare, utvecklare, ingenjörer och ex-konsulter från McKinsey och BCG, och vi ser fram emot att välkomna dig in i teamet.

Syfte och mål med exjobbet:
Vi vill vidareutveckla vår kapacitet att ge vårdgivarna ännu bättre stöd i sina beslut. En del i det är att utveckla intelligenta, självlärande system som kan leverera automatiska beslutsförslag. Ett specifikt område där vi vill försöka hjälpa är kring diagnostik av födelsemärken – det är redan idag bevisat att man genom ett foto kan avgöra om ett födelsemärke är potentiellt elakartad, dvs. en form av cancer.  Detta är ett verktyg som vi utvecklar, och vi vill ha er hjälp att detaljera hur användarupplevelsen ska se ut genom hela flödet – från att patienten ser en hudförändring som de blir fundersamma över ända tills de får en rekommendation från vården. Detta kommer också innebära en del utmanande etiska avvägningar, som ni kommer kunna göra med stöd av vårt erfarna medicinska team.

Första tankar kring genomförande:
Vi vill inte begränsa er i genomförandet, utan diskuterar gärna tillsammans med er vad ni tror kan vara lämpligt sätt att lägga upp projektet. Vi tror dock att kontakt med fokusgrupper/patienter, sköterskor och läkare kommer vara viktigt under arbetets gång, t.ex. genom intervjuer och test av lösningsförslag. Det kan också finnas goda och mindre goda exempel från tidigare försök till liknande verktyg att ta lärdomar ifrån. Kom gärna med era egna tankar och förslag som del av en ansökan, tillsammans med kort CV och ev. portfolio. Vi ser fram emot att höras och ses framöver. Skicka er ansökan eller eventuella frågor till Benjamin Lamb på benjamin@doctrin.se eller ring på 0735-360880 för mer information.


Stockholm under water: AR showing climate change related sea level rise

Already today it is possible to see changes in weather phenomena and changed sea levels because of global warming, although here in Sweden the effects are not yet so dramatic. Based on climate models it is possible to show how different climate scenarios will lead to different new sea levels – partly because the seas expand as the water gets warmer – and partly because the ice sheets at the poles melts. An example is that if the ice sheet on Greenland melts, the sea level can rise approximately 6 meters. Sea level rise is already a fact, but depending on how much we can mitigate climate change, it will also affect us in the future, and especially in coastal habitats like Stockholm.

In this master thesis proposal we are looking for a student that would like to work with climate change scenarios of sea level rise, and investigate how augmented reality (AR) could help us see what the effects of these scenarios would be in Stockholm.

Please contact Elina for more information.


Citizen Communication

The City of Stockholm is involved in developing a “citizen communication platform”, but it is not yet clear how to best use such a platform for outreach and communication with citizens about issues pertaining to food. Taking different stakeholders’ interests into account (e.g. mainly The City of Stockholm and its citizens), you task would be to empirically examine how to best shape communication and functionality of such a system, taking into account various perspectives that are desirable and relevant to food (e.g. ecological, locally produced, animal rights, CO2 emissions, antibiotics/medicine etc.). Which goals should in fact be prioritized and how according to the priorities of citizens and of the City of Stockholm? Your task is to develop a prototype that showcases a proposed interface and suitable functionality for such a system.

This thesis would be done within a research project about food, ICT and critical design. The thesis will be done in cooperation with the City of Stockholm and you might be stationed at, and work directly with the City of Stockholm’s development administration [exploateringskontoret].

Please contact Cecilia Katzeff (ckatzeff@kth.se) or Daniel for more info


Eating insects?

Many people think about sustainability when considering what food to eat. There are many reasons for why it makes excellent sense, from a sustainability point of view, to eat insects instead of cows or chickens and many people in other countries actually do. There is now research and practical work being done in Europe to get people to eat insects, for example by producing flour that is made of insects. The greatest challenge is “the disgust factor” but another important challenge is that people just don’t know how to use insects in their cooking. We want you to design a system (a prototype) that suggests suitable matches between different types of insects and types of food (caterpillars are apparently especially suitable to mix with eggs/omelettes). Your task is then to test and evaluate the prototype on a suitable target group of prospective users who care a lot about the environmental consequences of what they eat (we have suggestions of target groups).

This thesis would be done within a research project about food, ICT and critical design and might also involve some travel (for example to Nordic Food Lab in Denmark). The thesis will be done in cooperation with the City of Stockholm who has an interest in making better use of household food waste (which can be used as insect feed).

Please contact Cecilia Katzeff (ckatzeff@kth.se) or Daniel for more info


Homo Colossus

There are many tools that help you calculated how much CO2 you (and your lifestyle) emits. Instead of calculating how  much CO2 you emit, create a service that calculates how much you would weight if you were a (large) animal that had to eat as much energy that you – through your lifestyle – uses every day. The crucial formula you need to work with is: weight (kg)^3/4 * 0.08135555 = kWh/day. This work represents a way to calculate and visualize the footprint of our lifestyles and would constitute an alternative to Ecological Footprint Analysis and Earth Overshoot Day. For inspiration from other projects of how to visualize energy and carbon emissions, see kilowh.at, carbon.to and SeeEffect.

Please contact Daniel for more info


Social Visualization of quantified self data

Quantified self is to measure various aspects of your daily activities, such as number of steps taken, hours slept, calories eaten, minutes spent on Facebook, CO2 footprint of food you have eaten and hours you have studied. This thesis suggestion is about to explore how this data can be visualized so comparisons can be made with people in close proximity (for example within the same room or within the same mobile cell ID). One suggestion could be to use some kind of augmented reality but we are open to other suggestions. We are particularly interested in using energy use and/or CO2 emissions as cases, and in that case resources can be made available for, for example, hardware purchases.

Please contact Björn Hedin for more info


Interactive tool for learning environmental impact of different kinds of consumption

All consumption has an environmental impact, but it differs very much between different products and categories of consumption. Many people might know that a new computer has a large co2 impact and that carrots have low co2 impact, but what about clothes and hotel stays? One interesting measurement is the unit ”grams of co2 per Euro” which gives completely different results. For example an iPhone has an absolut co2 emission of 56 but a co2/Euro value of 60 grams/Euro. One kg of rice on the other hand has a co2 emission of about 2 kg, but a co2/Euro value of 800 grams/Euro. The idea with this thesis is to implement some kind of solution that can visualize the environmental impact of products, both in absolut terms and in co2/Euro, and to evaluate how such insights affects learning and attitudes towards consumption.

Please contact Björn Hedin for more info


Games for learning – recycling

Swedes are in an international perspective very good at recycling things like paper, plastics and metal cans. Recycling instead of burning waste is very good from an environmental perspective, but knowing exactly what to do with some products is difficult for individuals to know. The idea here is to implement a ”game for learning” where users can practice sorting various items in the right category. The target group could either be kids or adults. The thesis includes to evaluate the learning effect of using such a tool.

Please contact Björn Hedin for more info


Sustainable IBM Chef Watson

How can “IBM Chef Watson” be adapted to promoting sustainable food consumption practices? Today IBM Chef Watson uses state of the art AI to create novel recipes on the fly. Chef Watson combines foodstuffs that might not necessarily seem to go well together into recipes that actually do appeal to human taste buds with the help of a large database of recipes together with an “understanding” of what chemical flavour compounds go together. How can today’s service be developed by adding a “sustainability filter” (layer) to the software that will encourage more sustainable food practices through its choice of proposed recipes and/or by suggesting more sustainable foodstuffs as default alternatives? The thesis could explore this at a more conceptual level with an emphasis of interviewing different stakeholders (households, companies) or alternatively explore the concept by developing mock-ups and/or functional prototypes. 

Possible organisations to work with: Coop, IBM, Ericsson, Telia. 

Please contact Daniel for more info


From energy efficiency to ”energy agility”

Energy is central to many of the issues we are facing today such as climate change. One way of addressing these issues is to strive for energy efficiency, which has been the dominant path when it comes to handling energy usage in for example servers and data centers. There are however researchers who have suggested energy agility as an alternative metric, and in this thesis proposal, we are interested in investigating what impact an energy agile server/data center system would have on end user systems such as Facebook or other cloud based solutions.

Please contact Elina for more info


Platforms for the sharing economy

In recent years ”the sharing economy” has exploded, applying lessons from the sharing of endlessly reproducible, zero­ marginal­-cost digital resources to the sharing of physical resources, objects, spaces and practical skills. Low-cost, low-maintainance computer platforms of various kinds have been essential in enabling these developments, but current platforms (for example piggybacking on Facebook) still face a number of problems. So how would it be possible to encourage growth and replication of grassroots sharing initiatives by maturing and scaling up the software tools (platforms) that are used so that they can help handle more instances of a successful initiative both in terms of more participants and a greater number of locations? More information can be obtained from a research project presentation ”SHARE IT: Tools for sustaining not­-for­-profit grassroots sharing initiatives”. Or from an on-going project at CESC (Centre for Sustainable Communications).

Please contact Elina for more info.


The sustainable cloud? – Daniel

Cloud services expand rapidly. Data center capacity expands rapidly. Data center energy efficiency also increases rapidly and researchers are now interested in designing a more “sustainable” cloud architecture. These different trends pull in different directions (more data centers and more data but also more efficient use of data). Where does that lead us? What is the footprint of tomorrow’s cloud computing architectures and services? More information can be obtained from a research project presentation, ”Energy-aware cloud-based software engineering”.

Organisations: several.

Please contact Daniel for more info


When the electricity price doubles

How would a doubling (or more) of the electricity prices (over a period of several years) affect different/selected parts of the ICT and/or media industries? This thesis requires ingenuity and discussions about how to go about to investigate the impact of higher energy costs!

Organisation: Schibsted, Bonnier, Ericsson, Google.

Please contact Daniel for more info


Green lifestyles for reduced energy consumption (for more info, follow the link)
We ought to change our habits to reduce energy consumption and greenhouse gas emissions – but many find it hard to do that. Some manage though, and we want to support them as well as ask what can be learned from these ”early adopters” that can be relevant to the larger population. More information can be obtained from a research project presentation that we can provide you with.

Possible organizations: Transition Town Sweden, IKEA.

Please contact Daniel for more info


Who is the Off-gridder? (for more info, follow the link)

The aim of this thesis proposal is to explore the domain of people who produce their own electricity without being connected to the grid. We are interested in understanding the off-gridders, their driving forces and lifestyle choices. Furthermore we want to know what kind of solutions they have created in order to produce and consume electricity, and how they came by the knowledge of constructing these solutions.

Please contact Elina for more info.


Koldioxidvaluta (for more info, follow the link)
Vissa har föreslagit att man ska ransonera CO2-utsläpp på personnivå. Parallellt med kronor och ören betalar man också för bensinen från sin CO2-ranson (tänk ICA-kort). Hur skulle ett sådant system kunna se ut och fungera?

Please contact Daniel for more info


IT use in the post-modern city (for more info, follow the link)
How do (poor) people who live in cities in decline (for example Detroit or in all of Greece) use information and communication technologies? How are their needs similar or different from other people’s ICT needs? What can be learned from how homeless and other marginalized groups participate in (or do not participate in) ”life online”? What can be learned from how people in less affluent countries perceive and use the Internet?

Please contact Daniel for more info


Grönt distansarbete i Sverige [Green distance work in Sweden] (for more info, follow the link)
Exactly who is the distance worker? Who works at a distance and for what reasons? What is the history of distance work in Sweden? Who does it today? Find and map distance workers ”with a green agenda” (for example with a quantitative survey and/or through qualitative interviews).

Please contact Daniel for more info


Den gröna bloggosfären [Mapping the green blogosphere] (for more info, follow the link)
Hur kan man kartlägga och visualisera den gröna bloggosfären med hjälp av lämpliga verktyg samt Social Network Analysis? Eller den politiska bloggosfären?

Please contact Daniel for more info


Astroturf robot wars (for more info, follow the link)

How is ”personal management software” that fake multiple personalities used to change the public perception of the public’s opinion on the Internet? How are fake grassroots movements and campaigns (”Astroturfing”) set up?

Please contact Daniel for more info


Annonser

En reaktion till “Theses proposals

    Team meeting 150216 « MID4S-MID for Sustainability sade :
    20 februari, 2015 kl. 09:41

    […] Theses proposals […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s