energimyndigheten

Programkonferens EID

Posted on Updated on

The 6th and 7th of December some of the team members attended the program conference for the research program EID (Energy, IT and Design) arranged (and funded) by the Swedish Energy Agency. The program is in it’s last phase, and will end in the summer of 2017, and has then been running for 10 years!

At the conference, all the project managers in projects funded by the program present the current status of the projects or the results from finished projects. From our group I (Elina) present the project ”User-centred images of the future energy transition”, Björn present his project ”Improved energy counceling and energy habits by Quantified Self Assisted Advisory”, Loove present his project ”Sensing Energy”. For a full program see this PDF. Daniel wrote a longer blog post about the event, including many personal reflections.

Here is a picture of the opening slide, notice Green Leap is mentioned, as a ”result” of the program, with which several of us are affiliated. 🙂

eid_konf2016

/Elina

Annonser

Solforum 2013

Posted on Updated on

I mitten på maj var jag deltagare på Solforum, en endags programkonferens som anordnades av Energimyndigheten. Inbjudna vara alla de som på något sätt är iblandade i myndighetens solenergisatsningar. Syftet med dagen var att hitta nya samarbeten och nya uppslag inför kommande utlysningar från Energimyndigheten. Och inte minst var målet med dagen att få inspiration.

Det var ett digert schema under dagen, men allt flöt på mycket bra. Föredrag från olika ändar av solcellernas livscykel, uppströms och nedströms, varvades med mingelsessioner och idéforum. Själv var jag där i egenskap av forskare i forskningsprojektet Förnybar energi för alla, ett projekt som rör sig allra längst ner i strömmen med mikrogenerering av förnyelsebar energi. Målet med vårt projekt, som är finansierat av Energimyndigheten, är att förstå livstilar och drivkrafter för lokal produktion av el, och hur man med bakgrund av den informationen genom användarcentrerad produkt- och tjänstedesign kan stödja en hållbar utveckling med mer lokalproducerad energi.

Spännvidden av ämnen som berördes på Solforum var intressant, allt från forskning på nya skikt i tunnfilmssolceller till kundansvariga på elbolag som presenterade deras strategier för att sälja solceller. Några saker jag bär med mig är t ex Elise Grosses föredragning av buffertzoner, ”solar greenhouse” som en möjlig hållbar upprustning av miljonprogrammen, eller Harald Överholms forskning på solceller som tjänst i USA, där tjänsten vuxit från 20% av marknaden 2009 till 90% av marknaden i vissa stater idag. Jag ser redan fram emot nästa års Solforum.

Det gavs också information om den utlysning som kommer till hösten inom Energimyndighetens forsknings- och utvecklingsprogram El och bränsle från solen, då 30 miljoner kommer att fördelas över 3 år. Fokus i utlysningen kommer att ligga på mer tillämpad forskning och utveckling av nya produkter/tjänster. Ett ypperligt tillfälle för forskare inom människa-datorinteraktion.

//Elina