Klimatet och välfärden

I onsdags hade teamet möjligheten att lyssna på Staffan Laestadius (professor i industriell utveckling, KTH) som presenterade sin nya bok ”Klimatet och välfärden – mot en ny svensk modell”CESCs teammöte. Boken har ett budskap som kan vara mörkt om man tror på evig tillväxt, men trots detta har den ett hoppfullt budskap om att den strukturomvandling som måste till för att nå klimatmålen är fullt möjlig att genomföra. Boken är indelad i tre delar, en del som kortfattat sammanfattar vilka problem vi står inför, en del som berör olika perspektiv på problemet (som t ex vårt fossilberoende och hur moderniteten styr oss in på en ohållbar väg) och en tredje och sista del som beskriver hur omvandlingen skulle kunna gå till. Åtgärderna som måste göras för att nå klimatmålen är omfattande och framför allt manar boken till att det måste till politiska beslut för att omvandlingen ska komma till skott. Boken står inte för en ”technology fix”, utan Laestadius hävdar att den mesta tekniken som behövs finns redan, vi ska bara bli beredda att använda den. Dock måste vi först, framför allt, dra ner på utnyttjandet av energi, innan vi kan effektivisera och byta ut fossila bränslen till förnyelsebara. Boken bjuder också in till att läsa mer om ämnet med en rik referenslista. Jag har själv läst boken och kan tillägga att den är tillgänglig och lättläst, vill ni låna den, säg till.

klimatet-och-valfarden-mot-en-ny-svensk-modell

//Elina

Annonser

Team meeting 130902

.

At the last meeting 7 persons showed up (Daniel, Malin, Åke, Teo Elina, Henrik) including our new team member Ulrica Bohné who has recently been hired as a ph.d. student at KTH MID & CESC.

We discussed two topics at the meeting:

1) We have received an invitation from Mattias Höjer to work closer to, and increase our cooperation with CESC. Mattias was supposed to be at the meeting but was double booked and instead sent a one-page summary with suggestions for what CESC can offer us/our group. We liked his summary but didn’t want to take a policy decision as a group. We did however decide to become better at inviting CESC people to sustainability-related stuff happening at MID and for those of us who have double affiliations to also spread information about CESC events (seminar etc.) within the MID team.

2) Ulrica presented herself to the group. She is a designer and has been a lecturer at ”Konstfack” before she joined KTH as a ph.d. student just a few weeks ago.