Solforum 2013

I mitten på maj var jag deltagare på Solforum, en endags programkonferens som anordnades av Energimyndigheten. Inbjudna vara alla de som på något sätt är iblandade i myndighetens solenergisatsningar. Syftet med dagen var att hitta nya samarbeten och nya uppslag inför kommande utlysningar från Energimyndigheten. Och inte minst var målet med dagen att få inspiration.

Det var ett digert schema under dagen, men allt flöt på mycket bra. Föredrag från olika ändar av solcellernas livscykel, uppströms och nedströms, varvades med mingelsessioner och idéforum. Själv var jag där i egenskap av forskare i forskningsprojektet Förnybar energi för alla, ett projekt som rör sig allra längst ner i strömmen med mikrogenerering av förnyelsebar energi. Målet med vårt projekt, som är finansierat av Energimyndigheten, är att förstå livstilar och drivkrafter för lokal produktion av el, och hur man med bakgrund av den informationen genom användarcentrerad produkt- och tjänstedesign kan stödja en hållbar utveckling med mer lokalproducerad energi.

Spännvidden av ämnen som berördes på Solforum var intressant, allt från forskning på nya skikt i tunnfilmssolceller till kundansvariga på elbolag som presenterade deras strategier för att sälja solceller. Några saker jag bär med mig är t ex Elise Grosses föredragning av buffertzoner, ”solar greenhouse” som en möjlig hållbar upprustning av miljonprogrammen, eller Harald Överholms forskning på solceller som tjänst i USA, där tjänsten vuxit från 20% av marknaden 2009 till 90% av marknaden i vissa stater idag. Jag ser redan fram emot nästa års Solforum.

Det gavs också information om den utlysning som kommer till hösten inom Energimyndighetens forsknings- och utvecklingsprogram El och bränsle från solen, då 30 miljoner kommer att fördelas över 3 år. Fokus i utlysningen kommer att ligga på mer tillämpad forskning och utveckling av nya produkter/tjänster. Ett ypperligt tillfälle för forskare inom människa-datorinteraktion.

//Elina

Annonser